Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Friday, 16 January 2015

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1

Program Transisi Tahun 1 dilaksanakan bermula 12 Januari sehingga 23 Januari 2015 sepanjang waktu persekolahan.

Tujuan program
  • Pelajar dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru - guru dan rakan - rakan baru dalam masa yang singkat.
  • Guru dapat menyelaraskan keperluan pelajar dari segi kognitif, emosi dan jasmani secara menyeluruh sebelum memulakan proses pembelajaran secara formal di tahun 1.
  • Meningkatkan semangat dan minat pelajar untuk terus belajar dalam suasana yang baru.
  • Memperolehi kemahiran asas mengikuti sukatan pelajaran tahun 1.
  • Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam kelas tahun 1.
  • Menyatupadukan pendekatan Pra Sekolah dengan Program KSSR di tahun 1.
Gambar - gambar sekitar perlaksanaan Program.
No comments:

Post a Comment