Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Tuesday, 29 December 2015

Surat Siaran Mengenai takwim Penggal dan Cuti Persekolahan 2016

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 19 TAHUN 2015 - TAKWIM PENGGAL DAN CUTI PERSEKOLAHAN TAHUN 2016 BAGI SEKOLAH KERAJAAN DAN BANTUAN KERAJAANSurat Siaram KPM 19/2015 - Takwim Penggal dan Cuti Persekolahan Tahun 2016

Perincian Takwim Persekolahan 2016

Cuti Perayaan 2016


No comments:

Post a Comment