Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Thursday, 3 September 2015

LINUS 2.0, Saringan 2

Pelaksanaan Saringan 2 LINUS 2.0 bagi Literasi Bahasa Malaysia, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi bagi Murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3, 2015.  Berikut ialah jadual pelaksanaan untuk perhatian dan tindakan pihak tuan/puan selanjutnya.
Saringan Membaca / Lisan
1. Membaca (Literasi Bahasa Malaysia)
Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3
1 September 2015
hingga
30 September 2015
2. Membaca (Literasi Bahasa Inggeris)
Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3
3. Lisan (Numerasi)
Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3

Saringan Menulis
1. Menulis (Literasi Bahasa Malaysia)
Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3
1 Oktober 2015
hingga
16 Oktober 2015
2. Menulis (Literasi Bahasa Inggeris)
Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3
3. Menulis (Numerasi)
Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3

Setiap murid Tahap 1 (Tahun 1 hingga Tahun 3) wajib menjalani saringan ini.  Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama semua ibu bapa/penjaga murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 untuk memastikan kehadiran anak/jagaan tuan/puan ke sekolah.

No comments:

Post a Comment