Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Monday, 11 September 2017

Jadual Pergerakan Calon UPSR 2017

Bagi memudahkan para ibubapa menyusun jadual untuk hadir memberi sokongan moral dan juga mengatur pergerakan balik anak-anak, disertakan jadual pergerakan calon-calon UPSR SEDERAP 2017.

No comments:

Post a Comment