Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Friday, 31 July 2015

Isu Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

  1. LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA PARLIMEN KETIGA BELAS - PENGURUSAN PERKHIDMATAN KAWALANKESELAMATAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN / SEKOLAH  
  2. Sinar Harian - Audit: Kementerian Pendidikan cari solusi 
  3. Asrto Awani - Laporan Audit Negara: Pengurusan PKK Kementerian Pelajaran kurang memuaskan

Pihak syarikat diwajibkan mengemukakan maklumat pekerja baru dalam tempoh 2 minggu hari bekerja selepas memulakan perkhidmatan manakala 7 hari bekerja bagi penggantian pekerja. Sekiranya syarikat gagal mengemukakan maklumat pekerja baru/penggantian, bayaran tuntutan bulanan boleh ditahan sehingga syarikat mengemukakan maklumat pekerja.

No comments:

Post a Comment