Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Thursday, 1 October 2015

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi): UJIAN APTITUD AM TAHUN 3


Perkara: Pentaksiran Psikometrik (PPsi), Ujian Aptitud Am Tahun3
Tuan/Puan,

Pentaksiran Psikometrik (PPsi) ini menggunakan instrumen Ujian Aptitud yang menguji kemahiran berkaitan penyelesaian masalah numerik, penaakulan numerik, penaakulan Bahasa Melayu dan penaakulan Bahasa Inggeris.  Pihak sekolah akan mentadbir Ujian tersebut kepada semua murid-murid Tahun 3 pada ketetapan berikut:

Tarikh: 6 Oktober 2015

Hari: Selasa

Masa: 8.10 pagi-9.10 pagi

Sehubungan itu, Tuan/Puan diminta memastikan anak-anak Tuan/Puan hadir ke Sekolah pada tarikh yang telah ditetapkan.

Sekian terima kasih


No comments:

Post a Comment