Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Wednesday, 4 November 2015

PEMBERITAHUAN PEMULANGAN BUKU TEKS SPBT 2015 DAN PENYERAHAN BUKU TEKS KEGUNAAN TAHUN 2016

Dimaklumkan bahawa pemulangan buku teks SPBT 2015 dan penyerahan Buku Teks Kegunaan 2016 adalah seperti ketetpan berikut;

PEMULANGAN BUKU TEKS 2015                            : Tahun 1 hingga 6         : 05.11.2015 (Rabu)
PENYERAHAN BUKU TEKS KEGUNAAN 2016     : Tahun 2, 3, 4, & 5   : 06.11.2015 (Khamis)

Ibu bapa / penjaga diminta memberi kerjasama  dalam proses pemulangan buku tersebut dan memastikan perkara-perkara berikut dipatuhi,
i.  memastikan bilangn buku mencukupi (sila rujuk tentang senarai dan  harga buku).
ii. membalut semula buku teks yang telah rosak balutan plastiknya.
iii. mengikat buku teks dengan kemas menggunakan tali rafia.
iv. buku-buku teks diikat secara berasingan ( Buku teks (BT) dan Buku Aktiviti( BA).

Bagi Penerimaan Buku Teks kegunaan 2016 pula , ibu bapa/ penjaga perlu  menyemak senarai buku yang diterima dan menulis Nombor perolehan buku pada borang yang di sediakan dan  menanda tangani Surat Akuan Penerimaan Buku Teks kegunaaan 2016. (sila lihat contoh borang)


SENARAI SEMAK PEMULANGAN BUKU TEKS

Senarai Buku Tahun 1


Bil
Judul
Ada/Tiada

Harga DBP
           1.
Pendidikan Jasmani dan P. Kesihatan Tahun 1


5.60
              2.               
Bahasa Arab tahun 1


5.00
              3.               
Pendidikan Islam Tahun 1


7.20
             4.               
Matematik SK  Tahun 1 Jilid 1


5.80
             5.               
Matematik SK  Tahun 1 Jilid 2


4.20
            6.               
English Year 1 SK


8.20
            7.               
Dunia Sains dan Teknologi  SK Tahun 1


6.00
            8.               
Bahasa Malaysia Tahun 1 SK


8,80


JUMLAH = 8 Buah buku  

Senarai Buku Tahun 2


                 Bil
Judul
Ada/Tiada

Harga DBP
RM
               1.               
Pendidikan Jasmani dan P. kesihatan Tahun 2


7.00
              2.               
Bahasa Arab tahun 2


5.35
              3.               
Pendidikan Islam Tahun 2


7.60
             4.               
Matematik SK Jilid 1


6.40
             5.               
Matematik SK Jilid 2


4.80
             6.               
English Year 1 SK


8.80
            7.               
Dunia Sains dan Teknologi  SK tahun 2


6.90
            8.               
Bahasa Malaysia Tahun 2 SK


9.50


JUMLAH = 8 bauh buku

Senarai Buku tahun 3

                
Bil
Judul
Ada/Tiada

Harga DBP
RM
             1.               
Pendidikan Jasmani dan P. Kesihatan


6.10
            2.               
Bahasa Arab


5.80
            3.               
Pendidikan Islam tahun 3


8.10
            4.               
Matematik SK Jilid 1


7.00
           5.               
Matematik SK Jilid 2


5.70
           6.               
English Year 3 SK


7.70
          7.               
Dunia Sains dan Teknologi  SK


7.00
          8.               
Bahasa Malaysia Tahun  3SK


9.40


JUMLAH = 8 buah buku  
Senarai Buku tahun 4


Bil
Judul
Ada/Tiada

Harga DBP
RM
              1.               
Pendidikan Jasmani


5.30
             2.               
Pendidikan Kesihatan


4.20
             3.               
Bahasa Arab


7.60
             4.               
Pendidikan Islam


11.80
            5.               
Matematik SK Tahun 4


15.20
            6.               
English Year 4 SK


10.00
           7.               
Sains Tahun 4


10.90
           8.               
Reka bentuk dan Teknologi


6.30
           9.               
Pendidikan Seni dan visual


5.00
         10.        
Pendidikan Muzik


5.00
          11.        
Sejarah Tahun 4


10.00
          12.        
Bahasa Malaysia Tahun 4 SK


12.70
          13.        
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)


5.80
         14.        
Anthology of Poems (University Book Store)


10.70
         15.        
The Jungle Book  (IMS Book Trading)


11.20
         16.        
The King ang Kites(Sykt Arena Ilmu)


12.50
          17.        
Keselamatan Jalan Raya (DBP)


2.00

JUMLAH =17 buah buku
Senarai Buku tahun 5

Bil
Judul
Ada/Tiada

Harga DBP
RM
             1.               
Pendidikan Jasmani(BT)

5.40

             2.               
Pendidikan Kesihatan(BT)

4.30

            3.               
Bahasa Arab(BT)

8.00

            4.               
Pendidikan Islam(BT)

12.00

            5.               
Matematik SK Tahun 5(BT)

15.00

            6.               
English Year 5 SK (BT)

9.90

            7.               
Sains Tahun 5(BT)

13.00

           8.               
Pendidikan Muzik SK(BT)

5.20

           9.               
Reka bentuk dan Teknologi(BT)

6.70

          10.        
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) (BT)

6.00

          11.        
Pendidikan Seni dan Visual(BT)

5.20

          12.        
Sejarah Tahun 5(BT)

9.90

          13.        
Bahasa Malaysia Tahun 5 SK(BT)

13.20

          14.        
Anthology of Poems (BT)

10.70

          15.        
And Something Wierd Happend(BT)

11.00

          16.        
Gulliver’s  Travel(BT)

11.10


JUMLAH = 16 buah buku

Senarai Buku Tahun 6

Bil
Judul
Ada/Tiada

Harga DBP
RM
               1.               
Pendidikan Jasmani dan P. Kesihatan


7.80
              2.               
Pendidikan Islam


8.50
              3.               
Matematik SK Tahun 6


15.50
             4.               
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan


7.20
             5.               
English Year 6 sk


11.60
             6.               
Sains


10.00
             7.               
Sains Amali


4.00
            8.               
Kajian Tempatan


6.60
            9.               
Kemahiran hidup


7.50
           10.        
Bahasa Malaysia Tahun 5 SK


14.30
            11.        
Pelajaran Jawi


4.00
            12.        
Bahasa Arab


6.50

*Perhatian:

Sila susun buku teks dan diikat mengikut susunan di dalam  senarai di atas bagi memudahkan urusan pengumpulan.


SENARAI SEMAK PENERIMAAAN BUKU TEKS KEGUNAAAN 2016

TAHUN  1


Bil
Judul
Tandakan (√ ) jika  terima
No. Perolehan
Catatan
             1.               
Pendidikan Jasmani dan P. Kesihatan Tahun 1(BT)            2.               
Bahasa Arab Tahun 1            3.               
Pendidikan Islam Tahun 1           4.               
Matematik SK  Tahun 1 Jilid 1            5.               
Matematik SK  Tahun 1 Jilid 2            6.               
English Year 1 SK           7.               
Dunia Sains dan Teknologi  SK Tahun 1           8.               
Bahasa Malaysia Tahun 1 SK  (BT)           9.               
English (AB) Part 1          10.        
English (AB) Part 2          11.        
Matematik jilid 1 (BA)          12.        
Matematik jilid 2 (BA)          13.        
Bahasa Malaysia Jilid 1 (BA)          14.        
Bahasa Malaysia Jilid 2 (BA)          15.        
Dunia Sains dan Teknologi(BA)          16.        
Pendidikan  Islam (BA)          17.        
Bahasa Arab (BA)          18.        
Cermat Tiba Selamat (BA)


TAHUN   2


                 Bil
Judul
Tandakan ( ) jika  terima
No. Perolehan
Catatan
             1.               
Pendidikan Jasmani dan P. kesihatan Tahun 2(BT)            2.               
Bahasa Arab Tahun 2(BT)           3.               
Pendidikan Islam Tahun 2(BT)           4.               
Matematik SK Jilid 1(BT)           5.               
Matematik SK Jilid 2(BT)          6.               
English Year 1 SK (BT)          7.               
Dunia Sains dan Teknologi  SK tahun 2(BT)           8.               
Bahasa Malaysia Tahun 2 SK(BT)            9.               
Bahasa Malaysia Jilid 1 (BA)          10.        
Bahasa Malaysia Jilid 2 (BA)         11.        
English (AB)          12.        
Pendidkan Islam (BA)           13.        
Dunia Sains dan Teknologi (BA)           14.        
Matematik (BA)          15.        
Bahasa Arab (BA)          16.        
Cermat Tiba Selamat (BA)


TAHUN 3

                 
Bil
Judul
Tandakan (√ ) jika  terima

No. Perolehan
Catatan
          1.       
Pendidikan Jasmani dan P. Kesihatan(BT)           2.               
Bahasa Arab(BT)          3.               
Pendidikan Islam Tahun 3(BT)          4.               
Matematik SK Jilid 1(BT)         5.               
Matematik SK Jilid 2(BT)          6.               
Matematik  (BA)          7.               
English Year 3 SK (BT)          8.               
Dunia Sains dan Teknologi  SK(BT)         9.               
Dunia Sains dan Teknologi  (BA)        10.        
Bahasa Malaysia Tahun  3 SK(BT)         11.        
Bahasa Malaysia Jilid 1 (BA)         12.        
Bahasa Malaysia Jilid 2 (BA)         13.        
English (AB)        14.        
Pendidikan Islam (BA)       15.        
Bahasa Arab (BA)       16.        
Cermat Tiba Selamat (BA)


TAHUN 4


Bil
Judul
Tandakan (√ ) jika  terima
No. Perolehan
Catatan
           1.               
Pendidikan Jasmani(BT)          2.               
Pendidikan Kesihatan(BT)          3.               
Bahasa Arab(BT)         4.               
Pendidikan Islam(BT)         5.               
Matematik SK Tahun 4(BT)          6.               
English Year 4 SK (BT)          7.               
Sains Tahun 4(BT)          8.               
Reka bentuk dan Teknologi(BT)           9.               
Pendidikan Seni dan Visual(BT)         10.        
Pendidikan Muzik (BT)        11.        
Sejarah Tahun 4(BT)        12.        
Bahasa Malaysia Tahun 4 SK(BT)        13.        
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) (BT)         14.        
Anthology of Poems(BT)        15.        
The Jungle Book  (BT)         16.        
The King Ang Kites (BT)         17.        
Cermat Tiba Selamat (BA)

TAHUN 5

Bil
Judul
Tandakan (√ ) jika  terima
No. Perolehan
Catatan
               1.               
Pendidikan Jasman Tahun 5i(BT)               2.               
Pendidikan Kesihatan Tahun 5 (BT)               3.               
Bahasa Arab Tahun 5 (BT)               4.               
Pendidikan Islam Tahun 5 (BT)               5.               
Matematik SK Tahun 5(BT)              6.               
English Year 5 SK (BT)             7.               
Sains Tahun 5(BT)            8.               
Pendidikan Muzik SK Tahun 5 (BT)           9.               
Reka bentuk dan Teknologi Tahun 5 (BT)         10.        
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) (BT)          11.        
Pendidikan Seni dan Visual(B Tahun 5T) BT)          12.        
Sejarah Tahun 5(BT)         13.        
Bahasa Malaysia Tahun 5 SK(BT)         14.        
Anthology of Poems (BT)         15.        
And Something Wierd Happend(BT)        16.        
Gulliver’s  Travel(BT)        17.        
Cermat Tiba Selamat (BA)

TAHUN 6

Bil
Judul
Tandakan (√ ) jika  terima
No. Perolehan
Catatan
             1.               
Pendidikan Jasmani Tahun 6( (BT)             2.               
Pendidikan Kesihatan Tahun 6( (BT)            3.               
Bahasa Arab Tahun 6( (BT)            4.               
Pendidikan Islam Tahun 6( (BT)            5.               
Matematik SK Tahun 6(BT)            6.               
English Year 6 SK (BT)           7.               
Sains Tahun 6(BT)           8.               
Pendidikan Muzik SK Tahun 6( (BT)          9.               
Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 6( (BT)         10.        
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) (BT)        11.        
Pendidikan Seni dan Visual Tahun 6( (BT)        12.        
Sejarah Tahun 6(BT)        13.        
Bahasa Malaysia Tahun 6 SK(BT)         14.        
Anthology of Poems (BT)         15.        
Short Story(BT)         16.        
Graphic Novel(BT)          17.        
Cermat Tiba Selamat (BA)
Nota:

1. Ibu bapa / penjaga dipohon untuk menyemak semula jumlah buku yang diterima dan sila tandakan  (√ ) diruang  yang disediakan.
2. Sila  tulis  nombor perolehan  (rujuk muka surat belakang buku teks) setiap  buku  teks yang  diterima  diruang yang disediakan.

*** (BT) Buku Teks
       (BA) Buku Aktiviti
       (AB) Activity BookCONTOH SURAT AKUAN PENERIMAAN BUKU TEKS 

SURAT AKUAN PENERIMAAN BUKU TEKS
Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)


Saya ……………………………………………..………..………………………. dengan ini mengaku  telah menerima buku sebanyak …………………..naskah daripada pihak sekolah.(seperti dilampiran A)
2.Saya memahami bahawa semua buku tersebut merupakan Hak Kerajaan Malaysia yang dipinjamkan kepada saya dan saya tertakluk kepada peraturan Skim Pinjaman Buku Teks Sekolah.
3.Dengan ini saya berjanji akan menjaga buku teks dengan baik dan mematuhi peraturan peraturan SPBT iaitu:-
3.1          Membalut buku teks dengan plastic lutsinar
3.2          Membawa buku teks ke sekolah
3.3          Tidak meninggalkan buku teks di kelas atau di merata-rata tempat
3.4          Tidak meminjamkan buku teks kepada pelajar lain
3.5          Tidak menconteng, merosakkan atau menghilangkan buku teks
3.6          Mengambil dan memulangkan buku teks pada waktunya

4.Sekiranya saya melanggar peraturan tersebut, maka pihak pengurusan SPBT sekolah berhak mengambil tindakan atau meminta saya menggantikan buku yang rosak/hilang tersebut termasuk mengambil semula semua buku teks yang ada pada saya.
5.Kegagalan saya mematuhi peraturan SPBT turut membolehkan pihak sekolah mengambil apa-apa tindakan disiplin terhadap diri saya.
Yang benar,                                                                                                        Disahkan oleh;

…………………………………….………………….……                                                      ….………………………………………
(                                                                       )                                                   (                                                  )
            Nama Murid                                                                                           Guru  Kelas/Penyelaras SPBT

Tarikh : ________________                                                                           Tarikh:            _______________


Diakui oleh:
…………………………………………….………
(                                                              )
Ibu/Bapa/Penjaga

Tarikh : _______________

Disediakan oleh,

Rosdin Ibrahim
PK HEM

No comments:

Post a Comment