Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Monday, 24 October 2016

PEMBERITAHUAN PEMULANGAN BUKU TEKS SPBT 2016 DAN PENYERAHAN BUKU TEKS KEGUNAAN TAHUN 2017

Kepada
Semua Ibu bapa/ Penjaga/ Waris Murid
SK Desa Pinggiran Putra

PEMBERITAHUAN PEMULANGAN BUKU TEKS SPBT 2016  DAN PENYERAHAN BUKU TEKS KEGUNAAN TAHUN 2017

Dengan segala hormat dan sukacitanya dimaklumkan perkara di atas adalah dirujuk.

2.            Sukacita dimaklumkan  bahawa pihak sekolah akan  membuat pemulangan buku dan penyerahan buku teks  seperti  ketetapan  yang berikut;

         2.1     Pemulangan Buku Teks 2016 : Tahun 1 hingga 6  

                   08.11.2016 (Selasa)   sebelum rehat           
            
          2.2    Penyerahan Buku Teks SPBT Kegunaan 2017: Tahun  2, 3, 4 , 5 & 6

                   08.11.2016 (Selasa)    selepas rehat

3.  Sehubungan dengan itu tuan/puan diminta memberi kerjasama kepada anak-anak jagaan tuan/puan  dalam  proses pemulangan buku tersebut dan memastikan perkara berikut dipatuhi;
  3.1 memastikan bilangan buku mencukupi.
  3.2 membalut semula buku teks yang telah rosak balutan plastiknya.
                3.3 mengikat buku teks dengan kemas menggunakan tali rafia.
                3.4 buku-buku aktiviti diikat secara berasingan (Tahap 1).

  4.   Ibu bapa /Penjaga diminta menghantar semula Surat Akuan Penerima Buku Teks  (SPBT) ke sekolah setelah menyemak jumlah buku yang diterima.
      
Kerjasama tuan/puan  amat dihargai


SURAT AKUAN PENERIMAAN BUKU TEKS
Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)


Saya ……………………………………………..………..………………………. dengan ini mengaku  telah menerima buku sebanyak …………………..naskah daripada pihak sekolah.(seperti dilampiran A)
2.Saya memahami bahawa semua buku tersebut merupakan Hak Kerajaan Malaysia yang dipinjamkan kepada saya dan saya tertakluk kepada peraturan Skim Pinjaman Buku Teks Sekolah.
3.Dengan ini saya berjanji akan menjaga buku teks dengan baik dan mematuhi peraturan peraturan SPBT iaitu:-
3.1          Membalut buku teks dengan plastic lutsinar
3.2          Membawa buku teks ke sekolah
3.3          Tidak meninggalkan buku teks di kelas atau di merata-rata tempat
3.4          Tidak meminjamkan buku teks kepada pelajar lain
3.5          Tidak menconteng, merosakkan atau menghilangkan buku teks
3.6          Mengambil dan memulangkan buku teks pada waktunya

4.Sekiranya saya melanggar peraturan tersebut, maka pihak pengurusan SPBT sekolah berhak mengambil tindakan atau meminta saya menggantikan buku yang rosak/hilang tersebut termasuk mengambil semula semua buku teks yang ada pada saya.
5.Kegagalan saya mematuhi peraturan SPBT turut membolehkan pihak sekolah mengambil apa-apa tindakan disiplin terhadap diri saya.
Yang benar,                                                                                                        Disahkan oleh;

…………………………………….………………….……                                                      ….………………………………………
(                                                                       )                                                   (                                                  )
            Nama Murid                                                                                           Guru  Kelas/Penyelaras SPBT

Tarikh : ________________                                                                           Tarikh:            _______________


Diakui oleh:
…………………………………………….………
(                                                              )
Ibu/Bapa/Penjaga

Tarikh : _______________No comments:

Post a Comment