Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Thursday, 13 October 2016

PERMOHONAN KEMASUKAN KE SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) TINGKATAN 1 2017


Image result for permohonan sbp 2017


Kepada

Semua Ibu bapa/ penjaga Murid Tahun 6 2016

Permohonan kemasukan akan di buka mulai 15 Oktober hingga 15 November. Permohonan adalah secara atas talian di laman sesawang KPM www.moe.gov.my. Jika ibu bapa /penjaga pernah membuat permohonan SBP sebelum tarikh ini  seacara automatik permohonan tersebut adalah terbatal. Maka perlu membuat permohonan semula mulai tarikh ini. Elakkan daripada tertipu dengan laman-laman sesawang palsu  yang boleh  menyebakan permohonan tidak sah dan tidak diterima.

Pemohon hendaklah mendapat bimbingan daripada ibubapa ataupun guru semasa mengisi borang permohonan online SBP 2017 bagi mengelakkan sebarang kesilapan semasa memasukkan setiap data maklumat yang diperlukan dalam sistem tersebut Ini kerana, sebarang kesilapan seperti tidak mengisi maklumat dengan betul dan tepat antara salah satu punca yang boleh menyebabkan permohonan calon untuk ke SBP gagal 


Baca dan fahami dahulu panduan memohon yang disertakan pada laman sistem permohonan adalah langkah terbaik bagi mengelakkan kesilapan Sila membuat semakan semula maklumat yang diisi itu dengan teliti sebelum mengesahkan dan mencetak permohonan yang telah dilengkapkan Sebarang pengemaskinian seperti untuk membetulkan kesilapan boleh dilakukan sepanjang tempoh permohonan masih dibuka

No comments:

Post a Comment