Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Monday, 7 March 2016

LINUS 2.0 : Saringan 1

Pelaksanaan Saringan 1 LINUS 2.0 bagi Literasi Bahasa Malaysia, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi bagi Murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3, 2016.  Berikut ialah jadual pelaksanaan untuk perhatian dan tindakan pihak tuan/puan selanjutnya.
Saringan Membaca/Lisan
1.    Membaca (Literasi Bahasa Malaysia)
Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3

1 Mac 2016 hingga
31 Mac 2016
2. Membaca (Literasi Bahasa Inggeris)
Tahun 1 dan Tahun 2 dan Tahun 3
3. Lisan (Numerasi)
Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3
Saringan Menulis
1.    Menulis (Literasi Bahasa Malaysia
Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3


3 April 2016 hingga
15 April 2016
2.    Menulis (Literasi Bahasa Inggeris)
Tahun 1 dan Tahun 2
3.    Menulis (Numerasi)
Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3
Setiap murid Tahap 1 (Tahun 1 hingga Tahun 3) wajib menjalani saringan ini.  Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama semua ibu bapa/penjaga murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 untuk memastikan kehadiran anak/jagaan tuan/puan ke sekolah.

No comments:

Post a Comment