Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Thursday, 3 July 2014

Visi dan Misi Sekolah

VISI & MISI

Visi :

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi:

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Moto:

Biasakan yang betul, betulkan yang biasa

Matlamat:

  • Menyediakan perkhidmatan terbaik dalam pentadbiran, pengurusan dan keguruan.
  • Menjadi perantara untuk murid mengembangkan potensi dan kreativiti diri.
  • Menjadi sekolah berwatak melalui pencapaian seimbang dan gemilang dalam bidang kurikulum, kokurikulum, sahsiah warga dan keceriaan fizikal sekolah

Dasar Kualiti:

Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra bertekad untuk memastikan sistem pengurusan perkhidmatan pendidikan dilaksanakan secara profesional, cekap dan berkualiti bagi memenuhi kehendak dan kepuasan hati pelanggan. Proses ini melibatkan kerja sepasukan, kajian semula pengurusan dan proses penambahbaikan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan.

No comments:

Post a Comment