Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Thursday, 12 March 2015

Pelaksanaan Saringan 1 LINUS 2.0 bagi Literasi Bahasa Malaysia, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi bagi Murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3, 2015

Saringan Membaca/Lisan dari 1 Mac 2015 hingga 31 Mac 2015
1. Membaca (Literasi Bahasa Malaysia)
Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3
2. Membaca (Literasi Bahasa Inggeris)
Tahun 1 dan Tahun 2
3. Lisan (Numerasi)
Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3
Saringan Menulis dari 5 April 2015 hingga 17 April 2015
1. Menulis (Literasi Bahasa Malaysia)
Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3
2. Menulis (Literasi Bahasa Inggeris)
Tahun 1 dan Tahun 2
3. Menulis (Numerasi)
Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3
Mohon kerjasama semua ibu bapa/penjaga murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 untuk memastikan kehadiran anak-anak/jagaan tuan/puan ke sekolah.

No comments:

Post a Comment