Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Thursday, 5 January 2017

KOKURIKULUM

PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2017

1. PERAKUAN WARIS


PERAKUAN  KEBENARAN WARIS MENYERTAI PROGRAM SEKOLAH

Saya ......................................................................... No. Kad pengenalan..........................................
beralamat di .......................................................................................................................................
No. Telefon ..............................................mengaku adalah waris kepada murid bernama di bawah:

            Nama Murid   : ......................................................................................................................
            Kelas / Tahun : ..................................No. Kad Pengenalan /S.Lahir ....................................
            Sekolah          : Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra

Saya dengan ini memberi kebenaran bertulis saya kepada anak / jagaan saya untuk menyertai:

Nama Program             AKTIVITI KOKURIKULUM  2017
            Tempat                        SK DESA PINGGIRAN PUTRA
            Hari                             RABU
Masa                            02.30 -04.30 PETANG

Nama Program            1 SEKOLAH 1 SILAT
Tempat                        SK DESA PINGGIRAN PUTRA
Hari                             RABU
Masa                            04.30 – 6.00 PETANG
             
2.         Saya difahamkan bahawa soal keselamatan dan disiplin sentiasa diberi perhatian sewajarnya oleh Guru /Pegawai/ Urusetia yang diamanahkan. Sekiranya kesihatan anak /jagaan saya terganggu dalam masa program , maka saya dengan sepenuh hati membenarkan Guru / Pegawai/ Urusetia menguruskan bagi pihak saya untuk mendapatkan rawatan perubatan.

3.         Saya dengan ini mengakui bahawa murid di atas ADA /TIDAK ADA* mengidap penyakit kronik/ berjangkit. Nyatakan (jika ada) ...............................................................................
* potong yang tidak berkenaan
                                                                                               

Tarikh : ............................                  Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga/ Waris ..........................


PENGAKUAN SAKSI
Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya, segala keterangan di atas adalah benar.

Tarikh: ..............................                  Tandatangan Saksi    :........................................................
                                                            Nama               : ...............................................................
                                                            No Kad Pengenalan     : ..................................................Disahkan oleh Pengetua/ Guru Besar / Cop Rasmi


...............................................................
           
Borang ini perlu ditandatangani oleh ibu bapa / penjaga murid-murid untuk membenarkan anak di bawah jagaannya menyertai aktiviti kokurikulum yang akan bermula pada 11 Januari  2017. Pemakluman ini penting bagi memastikan anak tuan/puan hadir ke sekolah untuk aktiviti kokurikulum mengikut jadual yang telah dipost sebelum ini. Aktiviti kokurikulum dilaksanakan pada hari Rabu untuk murid-murid Tahun 4, 5 dan 6 sahaja.

Untuk murid-murid Tahun 4 dan murid baharu Tahun 5, 6 telah diberikan borang pilihan aktiviti kokurikulum bagi Unit Beruniform, Kelab/Persatuan dan Sukan Permainan. Buatlah pilihan untuk 3 unit tersebut berdasarkan minat, kemahiran dll. Penyediaan Pakaian Beruniform berdasarkan pilihan Unit Beruniform.

2.PROGRAM 1 SEKOLAH 1 SILAT
Program 1Sekolah 1 Silat adalah inisiatif daripada Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia (PESAKA) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia.  Tujuan adalah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni silat dari peringkat sekolah hingga antarabangsa.

Program ini beroperasi di bawah unit Kokurikulum (Pasukan Beruniform). Penyertaan dalam program ini adalah terbuka untuk semua murid Tahun 4,5 dan 6. Ia juga merupakan markah ektrakokurikulum (10%). Jika anak tuan/puan berminat bolehlah menyertai program ini yang akan dilaksanakan selepas aktiviti kokurikulum mulai jam 4.30-6.00 petang. Jurulatihnya adalah dari PESAKA.

3. BUKU REKOD PAJSK
Semua murid Tahun 4 dan 5 perlu ada buku rekod PAJSK ini yang bertujuan untuk digunakan semasa aktiviti kokurikulum. Buku ini akan dibawa hingga Tahun 6. Semua rekod pencapaian dan kehadiran serta penglibatan murid akan direkodkan dalam buku ini. Boleh dibeli melalui kedai buku sekolah dengan harga RM 6.00.
Bagi murid-murid Tahun 6 perlu ada Kad Kokurikulum yang boleh dibeli di sekolah.

Terima Kasih.
Salmah Ismail
PK Kokurikulum
SK Desa Pinggiran Putra


No comments:

Post a Comment