Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Friday, 26 June 2015

Ujian Kelajuan Internet

Uji kelajuan pada 26 Jun 2015 dengan menggunakan PC di Bilik GB dan kaedah sambungan WiFi
UniFi

YES YTL

No comments:

Post a Comment