Friday, 26 June 2015

Ujian Kelajuan Internet

Uji kelajuan pada 26 Jun 2015 dengan menggunakan PC di Bilik GB dan kaedah sambungan WiFi
UniFi

YES YTL

No comments:

Post a Comment