Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Thursday, 7 January 2016

MEMO BORANG SEMAKAN MAKLUMAT DIRI MURID APDM
Memo :  03/2016                                                                                                               
Tarikh : 5 Januari 2016

Perkara: BORANG SEMAKAN MAKLUMAT DIRI MURID APDM


Semua Ibu Bapa/Penjaga Murid Tahun 1 - 6


Borang Semakan Maklumat Diri Murid akan diedarkan kepada semua murid Tahun 2 hingga 6. Semakan maklumat diri ini merupakan;

  1. Operasi mengemaskini maklumat ibu bapa / penjaga dari segi pendapatan, tempat tinggal, hubungan anak dan sebagainya dalam Aplikasi APDM ini  dilakukan pada setiap tahun.
  2. Data ini adalah rasmi dan untuk kegunaan urusan KPM. Oleh itu pastikan kesahihan maklumat dan data.
  3. Gunakan pen merah pada sebarang pindaan dan pembetulan.
  4. Kembalikan borang tersebut kepada guru kelas anak masing-masing selewat-lewatnya pada
             11 Januari 2016.
  1. Bagi murid tahun 1, Ibu bapa / penjaga telah pun mengisi borang Pangkalan Data Murid semasa pengesahan murid tahun 1 yang lepas. Jika belum sila hubungi pihak sekolah.

Mohon kerjasama dari semua ibu bapa/penjaga mengambil tindakan lanjut perkara ini.

Sekian, terima kasih.

No comments:

Post a Comment