Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Saturday, 20 February 2016

KSIB 3 Anggerik: Gotong-royong menghias kelas

Pada hari Sabtu, 20 Februari 2016 Kumpulan Sokongan Ibu-bapa Kelas  Anggerik telah datang mentransform kelas bertemakan Frozen.  KSIB ini yang sememangnya antara yang paling aktif semenjak tahun lepas.  Syabas KSIB 3A

Sebelum

Mak Ngah and the gang

No comments:

Post a Comment