Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Friday, 19 February 2016

Prasekolah

Hari pertama persekolah murid pra di sekolah kebangsaan desa pinggiran putra.

No comments:

Post a Comment