Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Friday, 19 February 2016

Susur Gajah: Kerja Memplaster Tembok Laluan Susur Gajah

Selain daripada membina susur gajah, tembok di kiri dan kanan juga dibina untuk pelbagai tujuan.  Selain daripada menghalang laluan menjadi basah, lecak dan kotor pada hari hujan, ia juga bertujuan untuk menyediakan tempat duduk murid-murid sewaktu menunggu sama ada menunggu kenderaan untuk balik atau menanti sesuatu aktiviti.  Para guru juga boleh menggunakannya untuk aktiviti pembelajran luar bilik darjah.

Terima kasih mereka yang membantu dari segi pengumpulan wang (SIHATHON), yang memberi sumbangan, urusan pembinaan serta sokongan dan doa.  Semoga usaha PIBG ini mendapat berkat dan rahmat dari Allah SWT.


Hujung minggu apabila murid tidak bersekolah,

No comments:

Post a Comment