Takwim SEDERAP

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Thursday, 23 April 2015

Menyemak Keputusan Peperiksaan Percubaan UPSR

Pada masa kini Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan aplikasi untuk memproses, menyimpan dan menyemak keputusan peperiksaan sekolah yang dinamakan sebagai Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah atau lebih dikenali sebagai SAPS.  Aplikasi ini membolehkan para ibubapa menyemak keputusan peperiksaan anak masing-masing.  Berikut ialah cara untuk melakukannya.

  1. Masuk ke laman web tersebut di http://sapsnkra.moe.gov.my/ibubapa2/
  2. Masukkan nombor kad pengenalan anak dan pilih maklumat yang berkenaan seperti dalam rajah di bawah.  Klik Semak Laporan.Pilih Ujian 1 dan klik Papar Slip Keputusan

Cetak laporan ini dan bawa ke Majlis Permuafakatan 
No comments:

Post a Comment